Activiteiten

VVE programma en werken met thema’s

Pinkeltje werkt met thema’s. Deze worden aan het begin van een nieuw jaar bepaald en maandelijks gecommuniceerd naar de ouders. Een thema duurt 6 weken. In ieder thema zorgen wij ervoor dat de kinderen op alle gebieden uitgedaagd en geprikkeld worden. Zo organiseren we creatieve activiteiten die aansluiten bij het thema, maar ook activiteiten gericht op fantasie, beweging, taal en rekenvaardigheden.
De thema’s worden uitgewerkt door de pedagogische medewerkers en hanteren de uitgangspunten van het VVE programma.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Deze vve programma’s zijn oorspronkelijk ontwikkeld om de taalontwikkeling van kinderen met een taalachterstand te stimuleren. Het aanbieden van een vve programma zorgt ervoor dat alle ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd worden door middel van spel, speelgoed, inrichting en aanpak. Dit betekent dat alle kinderen kunnen profiteren van een vve programma.

Bij Pinkeltje maken we gebruik van het vve programma Uk&Puk.
Uk&Puk is een totaalprogramma in het kader van VVE. De activiteiten die met de kinderen gedaan worden, stimuleren de spreek- en taalvaardigheid, de sociaal-emotionele vaardigheden en de motorische en zintuigelijke vaardigheden.

Bij de activiteiten van het VVE programma speelt de handpop Puk een grote rol. Met de handpop Puk beleven de kinderen allerlei avonturen. Puk is de hele dag bij de kinderen en doet met alle dagelijkse activiteiten gewoon mee. Hij gaat mee naar buiten, eet mee, mag ook in de poppenhoek spelen, mag mee ontdekken en slaapt soms ook in een bedje.
Voor de kinderen wordt Puk een vertrouwd, herkenbaar figuur bij Pinkeltje. Puk hoort er ook bij wanneer er thema-activiteiten aangeboden worden.

Spelen, ontdekken en groeien
Wij doen een aanbod (Puk) activiteiten en het kind bepaalt wat hij daaruit meeneemt! Er is geen sprake van moeten. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo.
Het kind bepaalt onder invloed van behoefte, belangstelling, ontwikkeling en betrokkenheid of het deelneemt aan activiteiten.
De pedagogische medewerker kan dit beïnvloeden door de activiteiten zo uitdagend en boeien mogelijk te brengen en deze met herhaling aan te bieden. In verreweg de meeste situaties doen de kinderen uit zichzelf enthousiast mee!