Visie

Bij Pinkeltje staat het kind centraal. Een kind is een klein mens; uniek en heeft veel kwaliteiten.
Respect voor ieders eigenheid vinden wij heel belangrijk, wij waarderen het kind zoals het is.
We gaan in op wat kinderen zelf aangegeven of inbrengen. Dat kan gaan om concrete ideeën voor spel of activiteiten, maar we herkennen ook minder uitgesproken signalen. Luisteren en kijken naar ieder kind is daarbij essentieel.

Onze visie op kinderopvang staat beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is onze leidraad voor de dagelijkse omgang met kinderen dit tot stand is gekomen door na te denken over wat wij belangrijk vinden voor het kind en Pinkeltje.

Ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op vijf pedagogische doelstellingen.

  • Wij bieden het kind veiligheid en vertrouwen
  • Wij stimuleren de (spontane) belangstelling, interesses en persoonlijke kwaliteiten van het kind
  • Wij creëren een uitdagende omgeving met ontwikkelingsmogelijkheden
  • Wij begeleiden het kind in het eigen maken van normen en waarden
  • Wij helpen, ondersteunen en begeleiden het kind in de sociale ontwikkeling

Wij bieden het kind veiligheid en vertrouwen
Dit is de basis van elk handelen bij Pinkeltje. Warmte, geborgenheid en continuïteit vinden wij hierin erg belangrijk. Ieder kind heeft een vertrouwd en veilig gevoel nodig. Als het kind zich veilig voelt, kan het de hele wereld aan en durft het de omgeving te gaan verkennen en te gaan ontdekken.
Wij bieden een sfeervolle, warme omgeving, waarbij het kind zich geborgen voelt.

Wij stimuleren de (spontane) belangstelling, interesses en persoonlijke kwaliteiten van het kind
Zelfvertrouwen en eigenwaarde zijn van grote waarde in de ontwikkeling van het kind. Pinkeltje geeft het kind de mogelijkheid zichzelf te zijn, waarbij we de persoonlijke belangstelling van het kind aanmoedigen. Het kind leert en ontdekt wie het is, wat het kan en welke interesses het heeft. Hierin vinden wij het belangrijk dat de eigen keuzes van het kind gerespecteerd en gewaarborgd worden.
Daarnaast leert het kind welke vaardigheden, zoals flexibiliteit en creativiteit het nodig heeft in verschillende situaties. We begeleiden het kind op een speelse manier naar zelfstandigheid en proberen bij te dragen aan het zelfvertrouwen van het kind.

Wij creëren een uitdagende omgeving met ontwikkelingsmogelijkheden
De wereld rond een kind is één groot ontdekkingsveld. Het kind ontdekt, leert en ontwikkelt zich als het de ruimte krijgt om zelf dingen uit te proberen en te ervaren. Daarom willen wij het kind een omgeving, spelmogelijkheden en activiteiten bieden die uitnodigen tot ontdekken. Hierin moedigen wij kinderen aan zelf te ondernemen op eigen wijze en in hun eigen tempo.

Wij begeleiden het kind in het eigen maken van normen en waardenOm goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden, normen en regels waarin zij leven, leren kennen en zich eigen maken. Zo kunnen zij hun weg vinden in de maatschappij.
Pinkeltje is een veel bredere samenlevingsvorm dan het gezin. Kinderen zijn samen met andere kinderen en ontmoeten verschillende mensen, waardoor zij kennis maken met een diversiteit aan normen en waarden. Wij begeleiden het kind om normen, waarden en regels eigen te maken.

Hoe wij inhoud geven aan onze pedagogische doelstellingen staat uitgebreid beschreven in ons pedagogisch beleidsplan.